Zonnepanelen op het dak heet nu Energy Shift
Advies nodig? (0342) 221 300 (ma-vr 8:30 - 17:00)
21 augustus 2019

Zonnestroom in China nu goedkoper dan gewone netstroom

In China is de opwekking van stroom uit zonnepanelen per kilowattuur inmiddels goedkoper dan gewone netstroom - ook zonder subsidies. Dit wordt gezien als een belangrijk kantelpunt, waarbij de ontwikkeling van duurzame energie zichzelf kan gaan versnellen.

In China is de opwekking van stroom uit zonnepanelen per kilowattuur inmiddels goedkoper dan gewone netstroom – ook zonder subsidies. Dit wordt gezien als een belangrijk kantelpunt, waarbij de ontwikkeling van duurzame energie zichzelf kan gaan versnellen.

Dit omslagpunt wordt ook wel ‘grid parity‘ genoemd, netpariteit in het Nederlands. Omdat er veel lokale factoren spelen, is het niet eenvoudig om te bepalen wanneer dit punt is bereikt, schrijven onderzoekers in Nature Energy.

Zij hebben de situatie in 344 Chinese steden geanalyseerd en concluderen dat de nettokosten en -opbrengsten over de gehele levensduur voor zonne-energieprojecten nu voordeliger zijn dan voor conventionele elektriciteitsopwekking.

In alle onderzochte steden kan met een zonne-energieproject nu stroom worden geproduceerd onder de gangbare tarieven van het vaste elektriciteitsnet: de definitie van netpariteit. Daarnaast is deze zonnestroom in 22 procent van de gevallen al goedkoper dan het referentietarief voor de opwekking van elektriciteit uit steenkool – in China nu nog de belangrijkste energiebron.

Overheidsinvesteringen leiden tot prijsdaling

Hoewel in veel andere landen het punt dat zonne-energie commercieel kan concurreren met andere elektriciteitsbronnen al eerder bereikt is, was het de verwachting dat dit in China nog vele jaren zou duren. Maar juist door grootschalige investeringen vanuit de Chinese overheid is de prijs voor de opwekking van zonne-energie zo ver gekelderd dat de projecten nu ook zonder subsidie winstgevend kunnen zijn.

Dat betekent niet dat de Chinese overheid nu stopt met de promotie van zonne-energieprojecten. De energievraag blijft stijgen, terwijl het land de afhankelijkheid van steenkool wil terugdringen, vanwege onder meer de zeer slechte luchtkwaliteit in grote Chinese steden.

Ook in Nederland wordt zonne-energie steeds voordeliger. De prijs van zonnepanelen per vast vermogen, inclusief btw en installatie, is volgens Milieu Centraal in de afgelopen tien jaar meer dan gehalveerd.

Concurrentie met fossiele energie

Hoe meer nu in duurzame energie wordt geïnvesteerd, hoe sneller de prijs daalt. Een andere belangrijke factor voor netpariteit is de olieprijs. Deze is op korte termijn vooral afhankelijk van politieke ontwikkelingen, waardoor flinke schommelingen optreden.

Op lange termijn is er echter sprake van een structurele stijging, om de simpele reden dat makkelijk winbare voorraden van olie en gas langzaam opraken. De resterende voorraden zijn vaak duurder om in productie te brengen.

Ander zonne-energienieuws komt deze week uit Californië. Daar is besloten tot de aanleg van een gigabatterij om lokaal geproduceerde zonnestroom op te slaan, zodat deze ook ’s nachts het elektriciteitsnet kan voeden. Zulke batterijen vragen grote financiële investeringen: onder huidige batterijprijzen zou naar schatting de helft van de kosten om de volledige stroomvoorziening in de VS van fossiele naar duurzame energie te transformeren in opslagcapaciteit gaan.

Desondanks kan in Californië vanaf 2023 – als de batterij gereed is – ook ’s nachts zonnestroom geleverd worden tegen een lagere prijs dan fossiel opgewekte elektriciteit.

Bron: nu.nl

Ook interesse in energieopslag?

Plan een gratis adviegesprek, of bereken direct uw besparing in de calculator!
Gratis adviesgesprek
Gratis adviesgesprek
Bereken direct uw besparing
Bereken direct uw besparing
Ontdek uw ideale accu
Ontdek uw ideale accu
Zet ook de stap naar het energienet van de toekomst
Gratis adviesgesprek
Gratis adviesgesprek
bob energy shift
Footer Image