Zonnepanelen op het dak heet nu Energy Shift
Advies nodig? (0342) 221 300 (ma-vr 8:30 - 17:00)
14 juni 2019

Zorgen over zonnepanelen op water: ‘Leg eerst de daken vol’

Natuurorganisaties maken zich zorgen over plannen om op grote schaal zonnepanelen te leggen in de Nederlandse wateren. Binnen vier jaar moet twintig vierkante kilometer aan meren, plassen en waterbassins bedekt zijn met panelen. "Het is niet nodig om ons landschap op te offeren als er nog zoveel ruimte is op daken."

Natuurorganisaties maken zich zorgen over plannen om op grote schaal zonnepanelen te leggen in de Nederlandse wateren. Binnen vier jaar moet twintig vierkante kilometer aan meren, plassen en waterbassins bedekt zijn met panelen.

8 miljoen zonnepanelen op Nederlandse wateren

Waterland Nederland wil vooroplopen met de aanleg van drijvende zonneparken, blijkt uit plannen die consortium Zon op Water gister presenteerde op een congres over zonne-energie. “In Nederland hebben we heel veel water. Daar is ruimte,” zegt projectleider Wieb Folkerts van TNO, dat samen met bedrijven, 35 gemeenten, waterbedrijven en Rijkswaterstaat Zon op Water vormt. Het aantal drijvende zonneparken in Nederland is nu nog op twee handen te tellen. Maar als het aan deze bedrijven en instellingen ligt, is dat allemaal pas het begin. In 2023 zullen er volgens TNO zo’n 8 miljoen panelen in de Nederlandse wateren liggen die stroom opwekken voor 90.000 huishoudens.

Niet nodig om Nederlands landschap op te offeren

Een slecht plan, vinden natuurbeschermingsorganisaties. “Wij zijn voor meer duurzame energie, maar er is maar één Nederlands landschap. Dat is al klein en dat moeten we koesteren. Het is niet nodig om dat op te offeren als er nog zoveel ruimte is op daken,” zegt woordvoerder Shanti Haas van Natuurmonumenten. Volgens de stichting Urgenda zijn 150 miljoen zonnepanelen nodig om Nederland energieneutraal te maken en is daarvoor genoeg ruimte beschikbaar op daken, geluidswallen en industrieterreinen. Op dit moment is zo’n 5 procent van de daken met zonnepanelen bedekt.

Zo vrezen Natuurmonumenten en de Vogelbescherming dat vogels en vleermuizen zich tegen de panelen te pletter vliegen omdat ze de glanzende oppervlaktes aanzien voor water. Daarbij bedekken panelen water dat vogels gebruiken om voedsel te zoeken, te rusten en te broeden. “Hun leef- en foerageergebied neemt af. Ook zijn zonnepanelen van invloed op de groei van algen en waterplanten. Ze laten bijna geen zonlicht door, wat nadelig kan zijn voor allerlei natuurlijke processen. We weten daar nog weinig van. De ecologische impact moet eerst goed worden onderzocht,” zegt Haas.

Veel kritiek

Veel bedrijven in de zonnesector leggen graag grootschalige zonneparken aan op land of water. Dat is goedkoper dan panelen leggen op daken. Subsidieregelingen van de overheid (SDE+) stimuleren bovendien om te bouwen op relatief goedkope landbouwgrond of water. Op de bouw van zonneparken op landbouwgrond kwam afgelopen jaar al veel kritiek. De Tweede Kamer drong er al eerder op aan dat zonnepanelen zoveel mogelijk op daken en industriële plaatsen worden gelegd.

Dat we onze beschikbare landbouwgrond hard nodig hebben, vindt ook directeur Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda. In een toespraak van april 2019 zegt ze: “Gebruik onze landbouwgrond waarvoor ze het beste benut kunnen worden.”

Ook minister Kajsa Ollongren ziet het liefst ziet dat voor zonnepanelen eerst daken van gebouwen worden benut. “We moeten zorgvuldig omgaan met de beschikbare vruchtbare landbouwgrond,” aldus de minister.

Bron: ad.nl
Foto: yicaiglobal.com

Ook interesse in energieopslag?

Plan een gratis adviegesprek, of bereken direct uw besparing in de calculator!
Gratis adviesgesprek
Gratis adviesgesprek
Bereken direct uw besparing
Bereken direct uw besparing
Ontdek uw ideale accu
Ontdek uw ideale accu
Zet ook de stap naar het energienet van de toekomst
Gratis adviesgesprek
Gratis adviesgesprek
bob energy shift
Footer Image