Zonnepanelen op het dak heet vanaf 2024 Energy Shift
Advies nodig? (0342) 221 300 (ma-vr 8:30 - 17:00)
5 maart 2020

Voorjaarsronde SDE+ 2020: 2 miljard euro extra subsidie beschikbaar

Minister Wiebes heeft besloten om een deel van het beschikbare budget voor de SDE+(+) naar voren te halen. Hierdoor is het mogelijk om het budget voor de voorjaarsronde op te hogen met 2 miljard euro naar 4 miljard euro. Omdat de voorjaarsronde op 17 maart al open gaat, kondigt Wiebes deze maatregel nu al aan.

Minister Wiebes meldt 2 miljard euro extra beschikbaar te stellen voor de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De minister ziet extra kansen voor zonnepanelen.

Naar aanleiding van de motie van het GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee en in het kader van het Urgenda-vonnis informeer het kabinet de Tweede Kamer voor 1 april nader over de maatregelen gericht op het reduceren van de emissies van broeikasgassen. Vooruitlopend hierop heeft Wiebes besloten om een deel van het beschikbare budget voor de SDE+(+) naar voren te halen.

Geen 2 maar 4 miljard euro beschikbaar

Hierdoor is het mogelijk om het budget voor de voorjaarsronde met 2 miljard euro te verhogen. Het totale budget komt nu uit op 4 miljard euro. Dat is het dubbele van het eerder vastgestelde budget voor de voorjaarsronde. Omdat de voorjaarsronde op 17 maart al open gaat, kondigt Wiebes deze maatregel nu al aan.

Groot aantal projecten snel te realiseren

De afgelopen periode is volgens Wiebes gebleken dat er een groot aantal projecten is dat op relatief korte termijn een kosteneffectieve bijdrage kan leveren aan de verdere verduurzaming van de energietransitie en daarmee aan de invulling van het Urgenda-vonnis en de doelstelling voor hernieuwbare energie. ‘Dit blijkt onder andere uit het aantal SDE+-aanvragen dat in de najaarsronde van 2019 is ingediend’, schrijft Wiebes.

‘Door het budget voor de voorjaarsronde te verhogen kan een groter deel van de beschikbare projecten met een korte realisatietermijn, zoals zon-pv-projecten, op korte termijn tot realisatie komen. Op deze manier kunnen tevens projecten die in de najaarsronde van 2019 niet konden worden gehonoreerd alsnog op korte termijn kans maken op subsidie.’

Onlangs stelde minister Wiebes nog dat hij het budget van de najaarsronde 2019, waarvoor 6.000 SDE+-projecten voor zonnepanelen op daken worden afgewezen, niet met terugwerkende kracht kan en wil verhogen.

Bron: Solar Magazine

Ook interesse in energieopslag?

Plan een gratis adviegesprek, of bereken direct uw besparing in de calculator!
Plan nu gratis adviesgesprek!
Plan nu gratis adviesgesprek!
Bereken direct uw besparing
Bereken direct uw besparing
Ontdek uw ideale accu
Ontdek uw ideale accu
Zet ook de stap naar het energienet van de toekomst
Ontvang nu gratis adviesgesprek!
Ontvang nu gratis adviesgesprek!
bob energy shift
Footer Image