Zonnepanelen op het dak heet vanaf 2024 Energy Shift
Advies nodig? (0342) 221 300 (ma-vr 8:30 - 17:00)
25 mei 2022

Afbouw salderingsregeling uitgesteld tot 2025

De afbouw van de salderingsregeling wordt uitgesteld tot 1 januari 2025. Er kan in 2023 en 2024 dus nog volledig worden gesaldeerd. In 2025 zal eenmalig een grotere afbouwstap gezet worden, waarna het pad vanaf 2026 weer wordt opgepakt zoals oorspronkelijk beoogd.

De afbouw van de salderingsregeling wordt nog een jaar uitgesteld, te weten tot 1 januari 2025. Vanaf dat kalenderjaar krijgen de eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden zonnepaneeleigenaren per 1 januari 2023 stapsgewijs minder mogen gaan salderen. Afgelopen januari werd echter al duidelijk geworden dat de afbouw met minimaal 1 jaar zou worden uitgesteld en nu is dus besloten om de afbouw twee jaar uit te stellen.

36 procent

Een direct gevolg daarvan is wel dat zonnepaneelbezitters per 1 januari 2025 direct 36 procent minder mogen salderen om de opgelopen achterstand op het oorspronkelijke wetsvoorstel in te lopen.

De nu door minister Jetten voor Klimaat en Energie voorgestelde afbouw is in de rechterkolom van onderstaande tabel te zien. De genoemde percentages betreffen het deel van de elektriciteit dat door de zonnepaneeleigenaar op het stroomnet wordt ingevoed en waarvoor nog gesaldeerd mag worden. Voor het overige deel ontvangen kleinverbruikers enkel nog een redelijke vergoeding van de leverancier. Toenmalig minister Wiebes maakte begin 2020 al bekend dat die redelijke vergoeding 80 procent van het leveringstarief zal zijn.

Kalenderjaar Te salderen volgens
oorspronkelijk wetsvoorstel
Te salderen bij
twee jaar uitstel
2022 100 procent 100 procent
2023 91 procent 100 procent
2024 82 procent 100 procent
2025 73 procent 64 procent
2026 64 procent 64 procent
2027 55 procent 55 procent
2028 46 procent 46 procent
2029 37 procent 37 procent
2030 28 procent 28 procent
2031 0 procent 0 procent

Beperkte invloed

‘Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer controversieel verklaard en heeft daarom lang stilgelegen, wat maakt dat het voorstel moet worden aangepast’, aldus de minister. ‘Hiervoor zal ik voor de zomer een nota van wijziging indienen. Het kabinet heeft besloten de startdatum van de afbouw met 2 jaar uit te stellen naar 1 januari 2025. Dit betekent dat er in de jaren 2023 en 2024 nog volledig kan worden gesaldeerd. In 2025 zal eenmalig een iets grotere afbouwstap gezet worden, waarna het pad vanaf 2026 weer wordt opgepakt zoals oorspronkelijk beoogd.’

Dit houdt in dat, net als in het oorspronkelijke wetsvoorstel, vanaf 2031 niet meer gesaldeerd kan worden. ‘De voorgestelde wijziging in het afbouwpad heeft een beperkte invloed op de terugverdientijden’, stelt Jetten. ‘Met een technische levensduur van 25 jaar, blijft investeren in zonnepanelen zeer interessant.’

Onderzoek TNO

Jetten heeft TNO opdracht gegeven het oorspronkelijke rapport uit 2020 – dat ook een rekenmodel voor de terugverdientijd bevatte – te actualiseren en daarbij uit te gaan van de meest recente cijfers voor wat betreft de elektriciteitsprijzen, belastingen en investeringskosten in zonnepanelen.

De Tweede Kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over de uitkomsten. De minister besluit: ‘In de nota van wijziging zal ik daarnaast een eenmalig tussentijds meetmoment opnemen om de vinger aan de pols te houden om het afbouwpad te kunnen bijstellen, indien daar aanleiding toe zou zijn.’

Bron: Solar Magazine

Ook interesse in energieopslag?

Plan een gratis adviegesprek, of bereken direct uw besparing in de calculator!
Plan nu gratis adviesgesprek!
Plan nu gratis adviesgesprek!
Bereken direct uw besparing
Bereken direct uw besparing
Ontdek uw ideale accu
Ontdek uw ideale accu
Zet ook de stap naar het energienet van de toekomst
Ontvang nu gratis adviesgesprek!
Ontvang nu gratis adviesgesprek!
bob energy shift
Footer Image