Zonnepanelen op het dak heet nu Energy Shift
Advies nodig? (0342) 221 300 (ma-vr 8:30 - 17:00)
12 december 2017

6 miljard voor voorjaarsronde SDE 2018

De overheid stelt opnieuw 6 miljard euro beschikbaar in de...

De overheid stelt opnieuw 6 miljard euro beschikbaar in de voorjaarsronde van de SDE+ 2018. Zonne-energieprojecten worden niet genoemd in fase 1. Pas in fase 3 kan worden ingeschreven voor projecten tussen de 15 kilowattpiek en 1 megawattpiek. 

Voor zon-pv wordt voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen op het elektriciteitsnet ingevoede elektriciteit en elektriciteit die zelf wordt gebruikt. Dit als gevolg van het steeds groter wordende aandeel van zowel zon-pv als zonthermie, schrijft minister Wiebes in een kamerbrief. Hij acht het hierdoor wenselijk om de categorieën voor zon-pv en zonthermie verder te verfijnen om overstimulering te voorkomen. ” Voor beiden wordt een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs vastgesteld.”

De basisbedragen voor zonne-energie zijn in 2018 als volgt:

Zonne-energie Basisbedrag (eurocent per kilowattuur) Voorlopig correctiebedrag 2018
Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en <1 megawattpiek 11,2 eurocent Netlevering 3,8 eurocent
Niet-netlevering 6,3 eurocent
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek 10,7 eurocent Netlevering 3,8 eurocent
Niet-netlevering 5,5 eurocent

 

Zonne-energie pas in fase 2 en 3

De openstelling voor zon-pv is pas in fase 2 die opent op 19 maart om 17.00 uur, met fasegrens 11,2 eurocent per kilowattuur. In deze fase kan alleen worden ingeschreven op projecten groter dan 1 megawattpiek.

Pas in fase 3 (die opent op 26 maart om 17.00 uur) opent de inschrijving voor zonnepaneleninstallaties groter dan 15 kilowattpiek en kleiner dan 1 megawattpiek.
Er kan voor zonne-energie al wel worden ingeschreven in fase 1, maar dan in de vrije categorie. Er geldt dan een vrije keuze voor het basisbedrag, met als bovengrens 9 eurocent per kilowattuur.

De verwachting is dat er ook in de najaarsronde een bedrag van 6 miljard beschikbaar wordt gesteld.

Bron: Solar Magazine

Ook interesse in energieopslag?

Plan een gratis adviegesprek, of bereken direct uw besparing in de calculator!
Gratis adviesgesprek
Gratis adviesgesprek
Bereken direct uw besparing
Bereken direct uw besparing
Ontdek uw ideale accu
Ontdek uw ideale accu
Zet ook de stap naar het energienet van de toekomst
Gratis adviesgesprek
Gratis adviesgesprek
bob energy shift
Footer Image