Zonnepanelen op het dak heet nu Energy Shift
Advies nodig? (0342) 221 300 (ma-vr 8:30 - 17:00)
17 mei 2019

Duurzame melkveebedrijven presteren beter

De 25 procent duurzaamste melkveebedrijven presteren economisch beter dan de rest. Dat uit zich in een hoger inkomen, een lagere kostprijs en een significant lagere kritieke melkprijs. Wel is de arbeidsinzet iets hoger. Dit blijkt uit een analyse van Wageningen Economic Research.

De 25 procent duurzaamste melkveebedrijven presteren economisch beter dan de rest. Dat uit zich in een hoger inkomen, een lagere kostprijs en een significant lagere kritieke melkprijs. Wel is de arbeidsinzet iets hoger. Dit blijkt uit een analyse van Wageningen Economic Research.

Betere prestaties op alle duurzaamheidsthema’s

De 25% duurzaamste bedrijven presteren gemiddeld op alle gekozen duurzaamheidsthema’s (klimaat, diergezondheid, milieu, biodiversiteit en weidegang) beter dan de 75% overige bedrijven. Het is opvallend dat de duurzaamste bedrijven erin slagen om goede prestaties op meerdere thema’s te combineren. Ze laten daarmee zien dat goede prestaties op het klimaat bijvoorbeeld samen kunnen gaan met goede prestaties op diergezondheid of weidegang. De 25% duurzaamste bedrijven scoren eveneens beter op alle onderliggende indicatoren en de verschillen zijn ruim de helft van de gevallen ook nog significant.

Lees hier het verhaal van familie van der Linde, melkveehouders in Munnekeburen met 792 zonnepanelen.

Duurzame bedrijfsvoering goed voor de portemonnee

Uit de analyse blijkt dat de 25% duurzaamste bedrijven een lagere kostprijs, een significant lagere kritieke melkprijs, lagere voerkosten en een hoger inkomen (per onbetaalde arbeidsjaareenheid) hebben in vergelijking met de overige bedrijven. De bedrijven realiseren wel een iets lagere melkproductie per arbeidsuur maar dit verschil is niet significant. Ook de langlopende schulden per kg melk zijn een stuk lager op de duurzaamste bedrijven.

Er zijn kleine verschillen in de structuur en intensiteit van beide groepen melkveebedrijven. Zo hebben de 25% duurzaamste bedrijven 9 melkkoeien minder en zijn ze qua areaal 3 hectare groter en daardoor 13% extensiever.

Energieverbruik en zonnepanelen melkveehouders

Melkveehouders hebben door hun grote ligbox stallen en kapschuren/veldschuren vaak veel dakoppervlak. Daardoor kunnen ze ook veel zonnepanelen inzetten om flink te besparen op energiekosten. Het energieverbruik van een melkveehouder hangt vooral af van de manier van melken. Bij het conventioneel melken in twee melkgangen vertoont het energieverbruik twee keer per dag een piek door de pomp en het koelen van de melk. Melkveehouders die melkrobots gebruiken hebben een hoger energieverbruik, dat dag en nacht meer constant is. In beide gevallen kan met zonnepanelen elektriciteit worden geproduceerd die voldoende is voor het hele jaarverbruik.

Lees hier het verhaal van familie Kraak, melkveehouders in Langelille met 800 zonnepanelen.

Belastingaftrek en subsidies

Omdat veel melkveehouders een maatschap of een eenmanszaak hebben, is de investering in zonnepanelen interessant in verband met het verlagen van de hoge belastingdruk. Naast de normale afschrijving kan er Energie-investeringsaftrek (EIA)en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) worden toepast. Daarnaast kunnen kleinverbruikers (met een hoofdaansluiting tot maximaal 3 x 80 Ampère) salderen. Grootvebruikers (met een hoofdaansluiting groter dan 3 x 80 Ampère) komen in aanmerking voor een SDE+ subsidie. Beide regelingen maken zonnepanelen voor een melkveehouder erg interessant.

Meer informatie

Meer weten over zonnepanelen in uw situatie? Vul de gratis Online Calculator in om te ontdekken hoeveel u kunt besparen, of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Ook interesse in energieopslag?

Plan een gratis adviegesprek, of bereken direct uw besparing in de calculator!
Gratis adviesgesprek
Gratis adviesgesprek
Bereken direct uw besparing
Bereken direct uw besparing
Ontdek uw ideale accu
Ontdek uw ideale accu
Zet ook de stap naar het energienet van de toekomst
Gratis adviesgesprek
Gratis adviesgesprek
bob energy shift
Footer Image