Zonnepanelen op het dak heet vanaf 2024 Energy Shift
Advies nodig? (0342) 221 300 (ma-vr 8:30 - 17:00)
30 september 2021

Belastingplan 2022: dubbele belasting bij energieopslag verdwijnt

Goed nieuws voor de implementatie van energieopslag! Het kabinet heeft op Prinsjesdag bevestigd dat de dubbele heffing van energiebelasting bij energieopslag per 1 januari definitief stopt.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag bevestigd dat de dubbele heffing van energiebelasting bij energieopslag per 1 januari definitief stopt. In het Belastingplan 2022 staat dat hiertoe een wet gewijzigd wordt.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stelde afgelopen april al de dubbele energiebelasting bij energieopslag achter een zelfstandige grootverbruikersaansluiting weg te willen nemen per 1 januari 2022.

Voorwaarden

In het Belastingplan 2022 stelt het kabinet nu voor om de levering van elektriciteit aan een energieopslagsysteem onder voorwaarden niet aan te merken als een belaste levering voor de energiebelasting.

Via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zullen voorwaarden en beperkingen worden gesteld met betrekking tot de exploitant van het energieopslagsysteem. Zo moet onder meer geregeld worden dat de maatregel enkel voor grootverbruikers van toepassing is. In het Belastingplan 2022 staat hierover het volgende: ‘Voor afnemers met een kleinverbruikaansluiting die elektriciteit invoeden, geldt dat de energiebelasting op grond van de salderingsregeling wordt geheven over het positieve saldo van de via die aansluiting geleverde elektriciteit minus de via die aansluiting ingevoede elektriciteit, waardoor geen sprake zal zijn van dubbele heffing.’

Schema heffing energiebelasting

Door de voorgestelde wetswijziging wordt de eerste levering in het schema niet aangemerkt als een belaste levering voor de energiebelasting. ‘Hiertoe wordt een bestaande bepaling om dubbele heffing van energiebelasting te voorkomen per 1 januari 2022 uitgebreid’, is te lezen in het Belastingplan 2022. ‘Deze bepaling zorgt er nu voor dat een levering aan een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het leveren van aardgas of elektriciteit, of een levering aan een verbruiker die op zijn beurt de geleverde elektriciteit doorlevert aan een andere verbruiker niet als belaste levering voor de energiebelasting wordt aangemerkt. Ook in die gevallen geldt dat de elektriciteit uiteindelijk aan een andere verbruiker verderop in de keten wordt geleverd en op dat moment wordt belast.’

Motie Van der Lee na 3 jaar uitgevoerd

Door dubbele energiebelasting per 1 januari 2022 af te schaffen, wordt na 3 jaar eindelijk invulling aan een motie gegeven. De Tweede Kamer nam al in november 2018 een motie van Tom van der Lee van GroenLinks aan om de dubbele energiebelasting bij het opslaan van stroom in energieopslagsystemen op te heffen. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën meldde in de zomer van 2019 de dubbele energiebelasting bij het opslaan van stroom in batterijopslagsystemen per 2021 op te willen lossen door een wijziging van de wetgeving.

1 jaar later, in de zomer van 2020, meldde staatssecretaris Vijlbrief dat de problematiek van de dubbele energiebelasting bij energieopslag toch niet per 2021 werd opgelost, omdat er nog geen oplossingsrichting gevonden was.

Energie opslag voor u interessant?

Zonnepanelen op het dak B.V. is marktleider op het gebied van energieopslag bij agrarische en mkb-bedrijven. Wilt u weten of het opslaan van energie in een accu interessant is in uw situatie? Vul hier uw gegevens in en laat het voor u uitrekenen.

Bron: Solar Magazine

Ook interesse in energieopslag?

Plan een gratis adviegesprek, of bereken direct uw besparing in de calculator!
Plan nu gratis adviesgesprek!
Plan nu gratis adviesgesprek!
Bereken direct uw besparing
Bereken direct uw besparing
Ontdek uw ideale accu
Ontdek uw ideale accu
Zet ook de stap naar het energienet van de toekomst
Ontvang nu gratis adviesgesprek!
Ontvang nu gratis adviesgesprek!
bob energy shift
Footer Image